Математика 9 клас

ПОДОБИЕ


Отношение на отсечки. Пропорционални отсечки.

Подобни триъгълници. Определение.

Признаци за подобие на триъгълници.

Свойства на подобните триъгълници.

,,Избери си приключение''- Свойство на лицата на подобните триъгълници. код за  активация 02369

Свойство на ъглополовящите в триъгълника

Теорема на Талес

Свойство на ъглополовящите в триъгълника. Домашна работа

Свойство на ъглополовящите в триъгълника. Упражнение

Обобщение на темата. (pgt9klas@abv.bg, pass: pgt9klas)

Подготовка за тест.

''Избери си приключение''- задачи за обобщение на ,,Подобие'' код за активация (57006)

ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

За преговор

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Домашна работа. 

Игра ,,Математическа пътечка'' код за активация (81265) 

Упражнение. Приложение на Питагорова теорема в задачи от практиката.

 "Избери си приключение''- Приложение на метричните зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник (код 29430)

Тригонометрични функции на остър ъгъл

Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник

Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл

Тригонометрични функции- домашна работа

Задачи, които отговарят на въпроса: ,,Това къде ще ми трябва?''

Решаване на правоъгълен триъгълник

Намиране на елементи на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец


Тестове върху темата код 052590

Подготовка за външно оценяване

АНКЕТА
Няма коментари:

Публикуване на коментар