вторник, 11 декември 2018 г.

ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ

Това е проект- подходящ за всички деветокласници. В раздел ''Подобие'' ще получите повече знания и ще усвоите необходимите умения, за да се справите.
Задачата ви е да изготвите постери, рисунки, авторски снимки, макети.

Тук има допълнителна информация по темата:
https://goo.gl/Y1y5m3понеделник, 10 декември 2018 г.

ТЕОРЕМАТА НА ПИТАГОР

Това е проект- подходящ за всички деветокласници. В раздел ''Правоъгълен триъгълник'' ще получите повече знания и ще усвоите необходимите умения, за да се справите.

Задачата ви е да изготвите постери, макети или динамични модели на различните доказателства на теоремата.