неделя, 5 май 2019 г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Специалност: Рекламна графика
Професия: Дизайнер с разширено изучаване на Английски език
Специалност: Туристическа анимация
Професия: Аниматор в туризма с интензивно изучаване на Английски езикСпециалност: Кетъринг
Професия: Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
Специалност: Екскурзоводско обслужване
Професия: Екскурзовод с интензивно изучаване на Английски език
Специалност: Организация на хотелиерството
Професия: Ресторантьор с разширено изучаване на  английски език
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Професия: Технолог в производството на хлебни и сладкарски изделия без интензивно и без разширено изучаване на чужд език


ИГРА 1

ИГРА 2

ИГРА 3

ИГРА 4

ИГРА 5

ИГРА 6

ИГРА 7

ИГРА 8

ИГРА 9

ИГРА 10