Математика 10 клас

ТРИЪГЪЛНИК

Тригонометрични функции на остър ъгъл (преговор)

Тригонометрични функции на остър ъгъл. Упражнение.

Тригонометрични функции на ъгли от 0º до 180º

Пресмятане на тригонометрични изрази

Синусова теорема

Косинусова теорема

Решаване на триъгълник

Задачи, които отговарят на въпроса: ,,Това къде ще ми трябва?''

ИГРА

ЛИЦА НА РАВНИННИ ФИГУРИ


Няма коментари:

Публикуване на коментар